Header Ads

MAA TA'BUDUNA MIN BA'DII?

Lukisan / grafiti di gardu ronda Minggirian, Gedongkiwo, kec. Mantrijeron, Kota Jogjakarta.
Siapa yang kalian sembah, wahai anak cucu sepeninggalku? Siapakah yang berjaya?? NGGRANTES???

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.