Header Ads

TAHUKAH ANDA VISI JOGJA?


Visi Adiluhung Jogjakarta
Kasultanan Ngayogyakarta mempunyai Penjantra (Visi) sebagaimana tertera pada Dawuh Dalem : Angka 01/DD/HB.X/EHE-1932; PRANATAN TATA RAKITE PEPRINTAHAN KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT, Bab II Penjantra / Visi, Bab II Penjantra/ Visi, Pasal 2.

“Nglestarekake lan Ngrambakakake Ajaran  Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat kalandasan al-Qur’an lan  Hadits, kanggo mujudake Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dadi pusere Budaya ing Donya kang sumunar saka hakekat Hamangku, Hamengku, lan Hamengkoni tumrap rejane panguripan sosial budaya rakyat.”


Artinya, “Melestarikan dan mengembangkan Ajaran Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan al-Qur’an dan Hadits untuk mewujudkan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi pusatnya Budaya seluruh Dunia yang bercahaya dari hakekat Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni bagi kemakmuran kehidupan sosial budaya rakyat.”


(Sumber : Buku Merajut Mataram untuk Indonesia, Bab I, Penerbit Shalahuddiningrat, 2017)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.